Šeštokų ir Krosnos parapijos

Tikėjimas ir Malda

Tikėjimas

Ar Taip Nebūna?

Gal kartais teko girdėti, apie Billi Grem’o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV.

Šventoji Visuotinė Bažnyčia - Šventųjų Bendravimas

Šventosios visuotinės Bažnyčios ir šventųjų bendravimo išpažinimas eina vie­nas paskui kitą.

Tikėjimas - Vadovas į laimę

Didysis troškimas. Visi mes, žmonės, nepaliaujame trokš­i laimės ir jos ieškoti.

Šventoji Visuotinė Bažnyčia

Mūsų laikų Bažnyčia yra visą pasaulį apimanti bendruomenė. Tiems, kurie Krikštu yra į ją įtraukiami, ji perduoda Tikėjimą ir moko, kaip krikščionys turi gyventi. Taip ji vykdo savo Viešpaties Jėzaus Kristaus užduotį, kol Jis ateis kaip šlovingas Valdovas.

Žmogaus atsakymas Dievui

Kaip mums atsakyti Dievui, kai Jis į mus prabyla? Dievui atsakyti reikia tikėjimu. [142-149] Tikėjimui reikia turėti „imlią širdį" (1 Kar 3, 9). Dievas visokiausiais būdais ieško ryšio su mumis.

Malda

Kas Yra Malda

Malda yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek išmėginimuose, tiek džiaugsmuose.

Maldos

Viešpatie, padėk man skleisti Tavo "kvapą" kur beeičiau. Užtvindyk mano sielą ir mano gyvenimą savo Dvasia, įsiskverbk į mane, užvaldyk mane visą absoliučiai, kad mano gyvenimas spinduliuotų TAVIMI...