DĖL ŠV. KOMUNIJOS PRIĖMIMO BŪDO

Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną).
Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją    į ranką.
 
              Lietuvos vyskupų konferencijos informacija